Công cụ Đặt hàng Kinglog sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, Tmall hay 1688 trực tiếp mà không cần Copy thủ công qua Excel hay Email.
Ngoài việc giúp bạn nhanh chóng lên đơn hàng gửi cho KingLog, Công cụ đặt hàng giúp bạn lấy chính xác nhất 100% thông tin từ Website, ví dụ như Size, màu sắc do Ngôn ngữ tại các website là tiếng Trung.
Trước mắt, Nếu bạn đã từng cài đặt công cụ đặt hàng nào đó trước đây, để đảm bảo hệ thống ổn định nhất, bạn hãy gỡ chúng đi trước.
Hướng dẫn gỡ tại đây

Tiến hành cài đặt, các bước thực hiện như sau:

Bước 1:

Bước 2: Khách hàng nhấn vào nút Thêm vào CHORME -> Thêm tiện ích

-> Hoàn tất Cài đặt công cụ Đặt hàng.Tương tự với trình duyệt Cốc Cốc